ขณะนี้! เครื่องของท่านใช้งานระบบปฏิบัติการ : Unknown      Browser : Unknown      เวอร์ชั่น : 0.0      


เพื่อให้ท่านได้รับการบริการในระยะไกล
หากต้องการดาวน์โหลด Team Viewer โดยการคลิกลิงค์ที่ด้านล่าง โดย Download และทำการติดตั้งDownload TeamViewer

คู่มือการใช้งานเพื่อให้ท่านได้รับการบริการในระยะไกล
หากต้องการดาวน์โหลด AnyDesk โดยการคลิกลิงค์ที่ด้านล่าง โดย Download และทำการติดตั้งDownload AnyDesk

คู่มือการใช้งานเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าตรวจสอบเวอร์ชั่น Browser
ที่ใช้งานอยู่ได้ถูกต้อง ท่านสามารถทำตามขึ้นตอนแนะนำ
การตรวจสอบเวอร์ชั่น Browser
ทั้ง IE, Chrome, Firefox, Safari, Opera ได้ดังนี้


Download ขั้นตอนการเช็คเวอร์ชั่น Browser

คู่มือการใช้งานบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด, จัดทำโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
copyright © RVP Co. Ltd 2017 ., All rights reserved